Per 1 januari 2019 is er geen psychologenpraktijk meer gevestigd in het Gezondheidscentrum. Graag zouden wij het zorgaanbod in het Gezondheidscentrum uitbreiden met een psychologenpraktijk.