In het gezondheidscentrum zijn diverse zorgaanbieders gehuisvest welke hieronder zijn weergegeven.