Per 1 januari 2019 is er geen psychologenpraktijk meer gevestigd in het Gezondheidscentrum.